nasze media Mały Gość 04/2024

Magdalena Gros

dodane 15.06.2022 10:18

Wzrost gospodarczy

W roku 1990 wzrost PKB w Polsce był ujemny, a nasza gospodarka znajdowała się w głębokiej recesji. Jednak już dwa lata później wzrost PKB był dodatni. Wydaje się zatem, że w gospodarce rynkowej wzrost gospodarczy jest niezmiennym i naturalnym prawem ekonomicznym, o ile nie wystąpią okresy regresu, spowodowane przez wojny, klęski żywiołowe czy epidemie.

P rodukt Krajowy Brutto – czyli PKB – to wskaźnik gospodarczy, który daje możliwość oceny, w jakim kierunku zmierza gospodarka. PKB jest definiowany dla konkretnego obszaru geograficznego. Zwykle jest to konkretne państwo, ale może być to region lub grupa państw. PKB definiuje się też dla określonego przedziału czasowego, zwykle roku lub kwartału. Produkt Krajowy Brutto jest zmienną, która jest tzw. strumieniem, w odróżnieniu od  zmiennych, które są liczone dla danego punktu w czasie. Analiza jego wielkości i zmian w czasie pozwala określić, czy gospodarka danego kraju rozwija się, czy kurczy. Dzięki niemu można również porównywać ze sobą gospodarki różnych krajów lub regionów oraz prowadzić prognozy gospodarcze.

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..